tel. 502 601 845
Księgowość i finanse dla firm i osób fizycznych

Księgowość

Przepisy dotyczące księgowości, sprawozdawczości oraz podatków zmieniają się nieustannie. Trudno być na bieżąco ze wszystkimi aktualizacjami.Jeżeli chcecie Państwo ograniczyć koszty i zmniejszyć ryzyka prawne, powierzcie naszym fachowcom prowadzenie Waszej księgowości.

Zakres świadczonych usług:

  • prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • rozliczanie kosztów użytkowania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej
  • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
  • prowadzenie ewidencji operatywnej dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym
  • obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz osporządzanie deklaracji podatkowych (VAT-7, CIT-8, PIT-36, PIT-37) oraz pozostałych deklaracji urzędowych
  • sporządzanie raportów finansowych dla celów zarządczych i statystycznych (GUS, NBP)
  • sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz deklaracji rocznych
  • wyprowadzanie zaległości finansowych